Bedrijf Starten Juridisch Personeel Tekstblog

Zaak van de week: de 6 meest gestelde vragen i.v.m. privacy werknemer op de werkvloer

bedrijf-starten-privacy
0

Hoever reikt de privacy van de werknemer op het werk? Dit is een veelgestelde vraag vanuit onze klanten. Tot hoever privacy op het werk reikt is helaas vrijwel altijd moeilijk te zeggen. Dit komt mede doordat veel regels hieromtrent uit de uitspraken van rechters komen. Deze gaan vaak ook nog eens over zeer specifieke gevallen. Voor ons reden om eens de meest gestelde vragen en antwoorden voor u als ondernemer op een rijtje te zetten als het gaat om de privacy van uw werknemer op de werkvloer.

Echter of schending van de privacy van werknemer in uw situatie is toegestaan is steeds afhankelijk van de omstandigheden per geval.

1) Mag u als werkgever het gebruik van privé internet/social media en e-mail verbieden en/of toezicht houden, eventueel zonder medeweten van uw werknemer?
Of dit mag hangt in principe af voor welk doel u de controle inzet en de noodzaak daarvan. Het moet dus noodzakelijk zijn om het middel in te zetten en een minder ingrijpend middel kan niet worden gebruikt. Ook moet het middel in verhouding staan met het doel.

2) Mag uw werknemer medische tests weigeren met een beroep op zijn recht op privacy op het werk?
In principe kan uw werknemer deze tests weigeren echter de gevolgen daarvan zijn voor hemzelf. Zo kunt u besluiten het loon op te schorten bij confrontatie met een zieke werknemer die niet naar de bedrijfsarts wil voor een onderzoek. Let wel: hier zijn ook strenge regels aan onderworpen. Wanneer uw werknemer niet wil meewerken aan bijvoorbeeld een alcohol, drugs of bloedtest zijn de gevolgen minder duidelijk en afhankelijk per geval. Wanneer een taxichauffeur bijv. niet wil meewerken aan een dergelijk onderzoek zal ontslag sneller sterker wegen dan eventuele schending van de privacy van de werknemer.

3) Mag u als werkgever een liefdesrelatie verbieden tussen uw werknemers en zo de privacy op het werk aantasten?
Als werkgever moet u in principe deze liefdesrelaties toelaten. Echter soms kan het zo zijn dat uw belangen als werkgever zwaarder wegen dan de belangen van uw werknemers die een relatie hebben. Ook is vanzelfsprekend dat het werk hier niet onder mag lijden. Bij twijfel adviseren wij u navraag te doen bij een jurist/advocaat.

4) Mag u als werkgever de privacy van uw werknemers aantasten door camera’s op te hangen?
Wanneer u als werkgever stelselmatig gebruik maakt van cameratoezicht door het gehele bedrijf, dat niet bekend maakt en er ook geen reden voor heeft gaat u buiten uw boekje(!). Echter wanneer u bijv. merkt dat er geld wordt gestolen en om die reden een camera plaatst om de dader te pakken, mag de privacy van uw werknemers wel worden aangetast. Het is aldus weer sterk afhankelijk van het doel waarvoor het wordt ingezet.

5) Mag ik als werkgever de privacy op het werk aantasten door kledingvoorschriften in te stellen?
Wanneer het gaat om de veiligheid, hygiëne, professionele uitstraling etc. binnen uw organisatie, zal een beperking van de privacy op het werk in het algemeen snel gerechtvaardigd zijn. Wordt daar vervolgens niet aan voldaan door uw werknemer, dan kan eventueel ontslag volgen. In andere gevallen kan de privacy van uw werknemer wel worden aangetast. Denk bijv. aan een vrouw die naar huis wordt gestuurd omdat zij geen mini rokje en/of laag uitgesneden decolleté aan heeft terwijl dit wordt vereist.

6) Tot hoever reikt de aantasting van privacy voor gedragingen thuis?
Bepaalde gedragingen thuis zoals het bijvoorbeeld niet mogen drinken van alcohol of het niet mogen gebruiken van drugs kan in sommige gevallen worden gevraagd van een werknemer. Dit ligt vooral aan de aard van de functie en aan de vraag of de werknemer ermee heeft ingestemd dit niet te doen.

Onze tip: Wij adviseren vooraf in het arbeidscontract een aantal onderwerpen in elk geval goed vast te leggen. Denk aan een gedragscode voor het gebruik van internet/social media en kledingvoorschriften. Dit levert in elk geval een sterkere positie voor u als werkgever op. Voor elk individueel geval is er echter een aparte oplossing, waardoor het verstandig kan zijn om een jurist in te schakelen.

Gwenny Moonen-Titulaer
Tijdens mijn rechtenstudie (HBO Rechten) en loopbaan merkte ik dat de behoefte naar praktisch juridisch advies steeds sterker werd onder de medemens. Ook zag ik in levende lijve toen al hoe gemakkelijk heel veel juridische vraagstukken en werkzaamheden door HBO juristen in plaats van advocaten praktisch werden opgepakt. Dit deed mij besluiten verder te gaan als HBO jurist en zichzelf daarnaast in te zetten om deze ‘nieuwe’ juristen een plek te geven in de vooral door advocaten geregeerde juridische wereld. Juridische vraagstukken uitzoeken is mijn passie maar daarnaast ben ik meer en meer geïnteresseerd in het schrijversvak. Zo schrijf ik juridische blogs voor onder meer HBO juristen (waar ik tevens al jaren met en ook voor werk) en diverse andere fora's. Ik denk voor en mee met de ondernemer, op het gebied van allerlei vraagstukken.
You may also like
bedrijf-starten-bedrijfsoverdracht
Zaak van de week: met welke juridische aspecten moet men rekening houden bij een bedrijfsoverdracht?
10 Tips voor het schrijven van je ondernemingsplan
10 Tips voor het schrijven van je ondernemingsplan

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage


− 1 = zeven