Bedrijf Starten Marketing Tekstblog

What’s in a name? – Het kiezen van een goede bedrijfsnaam

blog - name

Een bedrijfsnaam of handelsnaam, zoals de Kamer van Koophandel dit noemt, is de naam waaronder jij je onderneming voert. Een goede bedrijfsnaam is belangrijk om jezelf te onderscheiden in de markt. Bedrijfsnamen vormen de kern van elke vorm van bedrijfscommunicatie. De beste bedrijfsnamen verhogen de waarde van het bedrijf als merk en vormen een effectieve basis voor de verdere communicatie van het bedrijf.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een goede bedrijfsnaam? Hieronder vindt je de belangrijkste eigenschappen die ervoor zorgen dat jouw bedrijfsnaam helpt bij het succesvol worden van jouw bedrijf.

1. Een goede bedrijfsnaam is onderscheidend en uniek
Een goede bedrijfsnaam moet volgens de wet “genoeg onderscheidend vermogen” hebben. Indien dat niet het geval is, kun je problemen krijgen met partijen met bedrijfsnamen, waarop jouw gekozen naam erg veel lijkt. Naast het feit dat er een juridisch conflict kan en zal ontstaan, is het voor jezelf als ondernemer niet erg handig om een naam te hebben die onvoldoende onderscheidend is. Behalve wanneer je mensen bewust op het verkeerde been wilt zetten. Er ontstaat dan in de markt verwarring en misleiding; hier heb jij als ondernemer en de markt (lees: je concurrenten) niets aan. Het allerlaatste wat je wil doen is dat je (toekomstige) klanten zich met je concurrenten of andere bedrijven verwarren.
Een goede methode om te kijken of een bedrijfsnaam al gebruikt wordt is het simpelweg invoeren van die naam in Google. Dan zie je vrij snel of de bedrijfsnaam al gebruikt wordt in de markt. Daarnaast is het aan te raden het Benelux Merkenbureau te raadplegen en te kijken of de bedrijfsnaam die je voor ogen hebt, wel of niet is ingeschreven in het merkenregister. Indien de merknaam al ingeschreven staat, is het bijna onmogelijk om zonder juridische consequenties de naam te gaan voeren. Als de naam niet ingeschreven is, is het slim deze gelijk in te schrijven.

Check hier of de handelsnaam al is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Check hier op de website van BBIE of een merknaam al is ingeschreven.

2. Een goede bedrijfsnaam wordt nog niet gebruikt als domeinnaam en niet gebruikt op social networks
Daarnaast is de unieke eigenschap van jouw bedrijfsnaam belangrijk bij het vastleggen van je domeinnaam en andere namen op bijvoorbeeld het internet. Een goede bedrijfsnaam is (nog) niet veelvuldig gebruikt op internet. Het is raadzaam om meteen te kijken of de Nederlandse domeinnaam (met de extensie .nl) nog vrij is.

Check op de website www.sidn.nl of je domeinnaam nog vrij is.

Het is altijd mogelijk om een andere extensie te kiezen, toch is dit niet aan te raden. In de Nederlandse markt zijn de meeste mensen gewend aan de Nederlandse extensie en wanneer je dus voor een andere extensie kiest, kan het zijn dat veel mensen toch naar de website gaan met .nl op het einde van de domeinnaam.
Daarnaast ben je niet verplicht om een domeinnaam te kiezen, die exact overeenkomt met je nieuwe bedrijfsnaam. Het gebruik van streepjes tussen woorden (bakkerij-janssen.nl) kan in veel gevallen al een oplossing bieden.
De andere namen op het internet zijn de accounts op websites zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook en Hyves. Met de opkomst van Twitter als snel communicatiekanaal, vormt het een bijkomende uitdaging om een vrije domeinnaam te zoeken. En net als voor domeinnamen geldt dat hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat iemand de naam voor je neus wegkaapt.
Als die namen weg zijn die je wilde gebruiken, kun je kiezen voor een naam die het meest lijkt op jouw bedrijfsnaam of een beschrijving geven over jouw bedrijf, dienst of product. Toch is het handig om eenzelfde naam als je bedrijfsnaam op websites zoals Twitter te hebben. Het zoeken en vinden door jouw klanten zal dan veel makkelijker zijn.

3. Een goede bedrijfsnaam klinkt goed en is makkelijk te onthouden
Waarom klinkt de ene bedrijfsnaam wel goed en waarom de andere niet? Daar is niet altijd een makkelijk antwoord op te geven. Maar er zijn wel een aantal punten waaraan je kunt denken om een goed klinkende bedrijfsnaam te kiezen:
– de bedrijfsnaam is makkelijk uitspreekbaar;
– de bedrijfsnaam is een korte en simpele naam die makkelijk te onthouden is;
– de bedrijfsnaam brengt gunstige associaties op;
– de bedrijfsnaam wordt geassocieerd met jouw dienst of product.

Vormen van bedrijfsnamen die dit bereiken, worden hieronder beschreven.

3.1 Kies voor een Engelse bedrijfsnaam
Veel Nederlanders spreken Engels en worden vooral door internet en televisie vaak geconfronteerd met de Engelse taal en Engelse namen. Een leuke bijkomstigheid is dat Engelse namen vaak cool en vernieuwend klinken. Ook als je jouw bedrijf internationaal wilt laten groeien of je richt je bedrijf op de export, kan een Engelse naam helpen bij de uitstraling. Ook kan een Engelse naam helpen ervoor te zorgen dat de bedrijfsnaam makkelijker blijft hangen in de markt en dus makkelijk te onthouden is.

3.2 Kies een naam met alliteratie
Van alliteratie, ook stafrijm of letterrijm genoemd, spreekt men bij gelijkheid van de beginmedeklinkers van twee of meerdere beklemtoonde lettergrepen of woorden binnen een uitdrukking, prozazin of vers (bron: Wikipedia). Soms spreekt men ook van alliteratie in geval van gelijkheid van beklemtoonde beginklinkers. Alliteratie is een vorm van rijm. Alliteratie zorgt ervoor dat een naam makkelijk blijft hangen.
Een van de bekendste bedrijfsnamen die gebruikt maakt van alliteratie is Coca-Cola.

3.3 Kies een bedrijfsnaam die jouw product beschrijft
Er zijn globaal twee soorten bedrijfsnamen: namen die door de associatie en/of betekenis bijdragen aan je merk en namen die niets betekenen of zelfs afbreuk doen aan je merk. Als je niet beschikt over een groot marketing- en communicatiebudget, is het verstandig om te kiezen voor een naam die je business (indirect) beschrijft, of door middel van associatie vertelt waar jouw onderneming voor staat. Dit kan gerelateerd worden aan de emotionele lading die jouw bedrijf of dienst vertegenwoordigd of opwekt. Of de reden waarom jouw klanten bij jouw (gaan) kopen, bijvoorbeeld snelheid of service.

3.4 Kies een bedrijfsnaam die gelijk is met je familienaam
In sommige sectoren is het de gewoonste zaak dat de familienaam gebruikt word als bedrijfsnaam. Vaak straalt dit vertrouwen een expertise uit, wanneer de familienaam lang in de markt actief is of zal zijn. Ook zijn familienamen vaak makkelijk te onthouden, omdat ze gangbaar zijn in het gewone taalgebruik. Bij bedrijven die zich richten op consultancy, financiële zaken en bedrijven die een bepaald vakgebied uitvoeren, zoals een bakkerij, een slagerij of een aannemersbedrijf, komen familienamen veelvuldig voor. Het kan voorkomen dat de achternaam van je echtgenoot beter “bekt” dan die van jezelf. Het is dan aan te raden deze te kiezen. Let er wel op dat deze familienaam al dan niet al gebruikt wordt in de branche waarop je jezelf als bedrijf richt, of grote bekendheid geniet in een andere branche. Je naam moet uniek zijn zodat klanten je kunnen herkennen.

4. Een goede bedrijfsnaam past goed bij jou als ondernemer, de markt of branche waar je jezelf als bedrijf op richt
Een goede bedrijfsnaam omschrijft ook jezelf of de cultuur van je bedrijf. Kom niet aan zetten met een “popiejopie” naam, als je zelf of de cultuur in je bedrijf, serieus is of veel vertrouwen of expertise uit moet stralen. Bij alle belanghebbenden bij je organisatie zoals leveranciers en klanten, leveren bepaalde bedrijfsnamen toch bepaalde verwachtingen. Het zou vervelend zijn als deze groepen op het verkeerde been worden gezet; je kan beter die klanten aantrekken die bij je passen; dit bespaart veel irritaties en problemen.
Ook is het in sommige branches “not done” om met snelle of grappige namen te komen (denk bijvoorbeeld aan de begrafenis branche). In die branches kan je bedrijfsnaam dan afbreuk doen aan je expertise en het vertrouwen schaden bij potentiële klanten. Probeer daarom altijd te kijken of jouw naam wel past binnen de branche waarin jij actief bent. Het feit dat andere bedrijven deze bedrijfsnaam niet gebruiken, kan een hele goede reden hebben!

Om tot een goede bedrijfsnaam te komen gebruiken professionele copywriters brainstormtechnieken. Eerst schrijven ze (soms met meerdere personen) een aantal namen op (divergeren). Een belangrijke grondregel hierbij, is het uitstellen van kritiek. Creatief denken kenmerkt zich door het openstaan voor onlogische gedachtesprongen en voor gedachten, die zich toevallig aan ons opdringen. Daarna strepen ze de namen weg die niet interessant zijn (convergeren). De geselecteerde ideeën worden verrijkt en via rationele technieken naar de realiteit vertaald. Met verrijking wordt bedoeld dat er dingen aan worden toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld een term zijn of een slogan die perfect past bij de naam en de naam extra kracht geeft.
Rationele technieken zijn technieken waarbij er op een rationele manier wordt gekeken naar de namen die overblijven. Er wordt nagedacht over de bruikbaarheid en geschiktheid van die namen in de branche waarin je actief bent, de geschiktheid ten opzichte van de uitstraling die je wilt hebben en de mate waarin de naam klinkt en herkenbaar zal zijn in de markt.
Deze fase eindigt met een shortlist aan ideeën. Uit de hele lijst (die wel 20 ideeën kan bevatten) kiest men bijvoorbeeld 3 of 4 beste ideeën. Daaruit kan dan de uiteindelijke bedrijfsnaam gekozen worden.

Johan Korsten
Johan Korsten is de eigenaar van Creative Design webdesign en grafisch ontwerp. Na zijn MBO opleiding heeft hij de HBO opleiding Communicatie met succes afgerond op de toenmalige hogeschool Ichthus te Rotterdam. Daarnaast heeft hij op de Erasmus Universiteit een Master behaald in Marketing Management. Tijdens de studie en daarna heeft hij al meer dan 13 jaar een bedrijf in grafisch ontwerp/webdesign, en is mede-oprichter en eigenaar van de Startersbox B.V. geweest. Naast marketing heeft hij interesses in ondernemen, psychologie en persoonlijke ontwikkeling.
You may also like
Bedrijf starten: Subsidies aanvragen; een steuntje in de rug
Subsidies aanvragen; een steuntje in de rug
blog - ambitie - adviezen voor ondernemers
“Ondernemen – Het komt gewoon neer op logisch nadenken en inventiviteit”

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage


6 × drie =