Bedrijf Starten Tekstblog

Subsidies aanvragen; een steuntje in de rug

Bedrijf starten: Subsidies aanvragen; een steuntje in de rug
0

Als je de betekenis en de achterliggende ontstaansredenen van het woord subsidie opzoekt kom je eigenlijk altijd per definitie uit op een activiteit, doel of vestigingslocatie welke economisch gezien niet haalbaar is. In één van de definities welke ik heb kunnen achterhalen werd zelfs de bewoording ‘noodlijdende industrietakken en gebieden’ gebruikt. Een subsidie is een bijdrage van een overheidsorgaan aan een persoon of organisatie teneinde een bepaalde activiteit te stimuleren. Als ondernemer iets om dus vooraf goed op te reflecteren. Want waarom zou je iets gaan doen dat economisch niet haalbaar is? Valt er dan (n)iets te verdienen en is er enig heil te vinden in het ondernemen in zo’n activiteit? Een eigen bedrijf starten moet toch minimaal een inkomen opleveren en liefst wil je natuurlijk winst maken met je bedrijf.

Tijdelijke en permanente subsidies
Je kunt een onderscheid maken tussen tijdelijke een permanente subsidies. Een tijdelijke subsidie kan aanduiden dat het opzetten, het starten van een activiteit economisch niet of moeilijk haalbaar is, wat wil zeggen dat er na een moeizame of langdurige opstartfase dus wel degelijk geld verdiend kan worden. In dat geval wordt ook wel de term “investeringspremie” gebruikt. Daarnaast zijn er verschillende permanente subsidies. Voor bedrijven en organisaties die van deze vorm van subsidie afhankelijk zijn, of deels afhankelijk zijn bestaat altijd het risico dat het betreffende overheidsorgaan deze subsidie stop zet en dat de activiteit moet worden gestaakt of fors ingekrompen. In de zorg en (duurzame)energie branche is vaak sprake van dit soort subsidies.

Toch kan het natuurlijk geen kwaad goed na te gaan of er subsidies beschikbaar zijn als je een bedrijf wilt starten, zeker als dat toch al je plan is om voor een bepaalde activiteit of branche te kiezen. Indien de overheid bij kan dragen aan het starten van je eigen bedrijf middels bepaalde subsidies voor startende ondernemers is dat natuurlijk mooi meegenomen. Veel subsidies zijn een bijdrage in de kosten van de investering in een bepaalde bedrijfsactiviteit, echter er zijn ook andere vormen van subsidie, zoals fiscale voordelen, garanties en achtergesteld krediet.

Houd je administratie op orde
Het is wel van belang, als voorwaarde voor het verkrijgen van één of meerdere subsidies dat je de administratie goed bijhoudt en voorafgaand aan de investeringen je aanvraag indient. Ook dient er verantwoording afgelegd te worden over begrote en werkelijke resultaten en is in veel gevallen een accountantsverklaring vereist. Dit brengt natuurlijk de nodige tijdsinvestering van de ondernemer en kosten met zich mee. Om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor jouw eigen bedrijf kun je bij een subsidieadviseur of goed accountantskantoor je laten adviseren.

Samengevat is er dus zeker geld te verdienen aan activiteiten die subsidiabel zijn. Als je ervoor kiest om een bedrijf te starten in Nederland, ga dan vooraf na of het mogelijk is om subsidie aan te vragen, wat de voorwaarden zijn én of je als startende ondernemer wel subsidie aan wilt en kunt vragen. Bij permanente subsidies is het van belang je activiteit zo in te richten dat bij het wegvallen van de subsidie kan worden ingekrompen of op een verantwoorde wijze de activiteit kan worden stopgezet. Een goede voorbereiding, je gezonde verstand gebruiken, je administratie goed bijhouden en risicobeheersing zorgt ervoor dat je als startende ondernemer optimaal van de subsidieregelingen kunt profiteren.

Vincent Verbeek
Vincent Verbeek is opgegroeid in familiebedrijf ‘De Widt Accountants & Belastingadviseurs.’ Na een aantal jaren in loondienst werkzaam te zijn geweest als Senior Assistent Accountant en Senior Financial Controller bij grote internationale organisaties is hij een eigen administratie en consultancy kantoor begonnen in Rotterdam. Mede-eigenaar en oprichter van De Startersbox B.V. Zowel bij De Widt, Deloitte, Cadbury als De Startersbox veel ervaring opgedaan op het gebied van overnames. Interesses: ondernemerschap, sales, leiderschap, fusies en overnames, coaching en investeren.
You may also like
Bedrijf starten: Ben jij een crazy one?
Ben jij ook een crazy one?
blog--altijdkoffie
Starterscase: AltijdKoffie van Carolien Goudriaan

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage


3 + = twaalf