Bedrijf Starten Tekstblog

Hoe zet je je bedrijf om van eenmanszaak naar BV?

blog-bedrijf-omzetten-naar-bv

Veel startende ondernemers kiezen voor de eenmanszaak of VOF vanwege de startersfaciliteiten en lage(re) (opstart)kosten. Maar wat doe je als de onderneming die jarenlang in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) is geëxploiteerd uit haar jasje groeit? Hoe wordt de eenmanszaak of VOF ingebracht in een besloten vennootschap?

Er zijn drie manier waarop u van eenmanszaak of VOF naar BV kunt gaan:

1) Ruisende inbreng
Onderneming wordt ingebracht tegen waarde in het economische verkeer. De ondernemer moet afrekenen over de stakingswinst, welke bestaat uit het verschil tussen de waarde economische verkeer en boekwaarde, goodwill, desinvesteringsbijtelling, vrijval fiscale reserves en vrijval fiscale oudedagsreserve. De ondernemer heeft in deze variant recht op stakingsaftrek en aftrek premie stakingswinstlijfrente.

2) Geruisloze inbreng
De ondernemer hoeft niet af te rekenen over de stakingswinst. De BV gaat verder met de boekwaarde van de om te zetten onderneming. Tegenover de fiscale oudedagsreserve kan een lijfrente worden bedongen bij de eigen BV.

3) Staken onderneming
Het staken van uw eenmanszaak en het opnieuw starten van uw onderneming vanuit de BV behoort ook tot de opties. Hierover moet u echter wel eerst fiscaal advies ingewonnen hebben. Dit is meestal alleen bij kleine(re) / startende ondernemingen mogelijk. In dit geval kunt u uw onderneming uitschrijven en een gewoon een BV oprichten.
Onafhankelijke fiscalisten kunnen op basis van uw jaarcijfers, prognose en toekomstplannen vrijblijvend adviseren over de wenselijkheid van een BV voor uw onderneming en de wijze van inbreng.

Terugwerkende kracht
Aan de inbreng kan terugwerkende kracht worden verleend tot 1 januari 2015. De omvang van de terugwerkende kracht is afhankelijk van de keuze (ruisend of geruisloos). Wilt u uw onderneming ruisend inbrengen, dan moet de registratie van de intentieverklaring voor 31 maart 2015 bij de belastingdienst bekend zijn. De oprichting mag dan nog even op zich laten wachten (vóór 30 september). Ondernemers die geruisloos willen doorstarten in de BV hebben tot 30 september de tijd met de registratie van hun intentieverklaring. De BV dient binnen 15 maanden opgericht te worden.

M Verstraeten
M. Verstraeten is jurist en mede-eigenaar van het zakelijke dienstverlening-platform StartFlex. StartFlex vereenvoudigt en digitaliseert de noodzakelijke formaliteiten van startende ondernemingen en is marktleider in de oprichting van BV’s ( klik hier voor meer informatie).
You may also like
blog - prcontent
Bedrijf starten: Content marketing met online persberichten
bedrijf-starten-winkelmarketing
4 tips om winkelpubliek je winkel binnen te krijgen