Administratie Bedrijf Starten Geen categorie Persoonlijke Ontwikkeling Tekstblog

Hoe maak je je bedrijf meer waard? – zaken om over na te denken als je jouw eigen bedrijf gaat starten

maakjebedrijfmeerwaard
0

Bij het opstarten van een bedrijf wordt vaak in het begin niet nagedacht wat de waarde van het bedrijf op het moment is, of wat de doelstelling is over een aantal jaar. Dit is een gemiste kans aangezien het bepalen van de huidige of gewenste waarde van jouw onderneming verschillende voordelen kan opleveren.

Waarom de waarde bepalen van jouw huidige of toekomstige onderneming?
Goede redenen om een waardebepaling van je bedrijf te maken:
• Om erachter te komen wat de belangrijkste waardebepalers(“value drivers”) zijn voor jouw bedrijf;
• Om erachter te komen wat de aankomende uitdagingen zijn voor jouw bedrijf;
• Om erachter te komen wat de potentiële bedreigingen zijn voor jouw bedrijf;
• Om erachter te komen wat de impact kan zijn van bepaalde gebeurtenissen in jouw eigen bedrijf;
• Om de kans te vergroten om een financiering te verkrijgen;
• Om goedkoper financiering aan te trekken;
• Mensen zijn altijd bezig om een zo groot mogelijke opbrengt te verkrijgen uit de acties die ze ondernemen; waardebepaling maakt dit proces inzichtelijk.

Waarde niet alleen van belang bij koop of verkoop
Het is dus niet alleen van belang de waarde of toekomstige waarde vast te stellen als je een bedrijf wilt kopen of verkopen (na een aantal jaar, als je jouw bedrijf hebt opgebouwd), het is dus belangrijk de huidige waarde of toekomstige waarde vast te stellen om al je keuzes te kunnen maken en onderbouwen. Door naar de huidige waarde of verwachtte waarde te kijken, kun je strategische beslissingen nemen die vaak een impact hebben op de omzet over een aantal jaren. Het opbouwen van een bedrijf is geen sprint, het is eerder te vergelijken met een marathon.
Veel ondernemers hebben het erg druk met de dagelijkse gang van zaken binnen hun bedrijf. Daarom weten ze vaak niet en denken ze onvoldoende na over wat hun onderneming waard is. Om een goede inschatting te maken van de waarde van je bedrijf, moet je van een afstand je bedrijf kunnen bekijken.

2 soorten waarderingen
Er zijn grofweg 2 soorten waarderingen die gebruikt worden bij het bepalen van de waarde van het bedrijf; De harde waarde in euro’s (cijfers) en de zachte waarde in psychologische en sociale termen (emotie).

De harde (cijfermatige) waarde
De harde waarde is een optelsom van alle acties die je kan ondernemen, ondernomen hebt en de waarde van al je bezittingen min de schulden plus de verwachtte kasstromen in je bedrijf (later meer over kasstromen). Hiervoor zijn verschillende methoden en berekeningen mogelijk. Enkele veelvuldig gebruikte voorbeelden zijn:
1. WACC (Weighted Average Cost of Capital – gewogen gemiddelde kosten van het vermogen)
2. Netto contante waarde
3. Netto contante waarde met correcties voor bijzondere posten
4. Adjusted present value
5. Intrinsieke waarde
6. Rentabiliteitswaarde
7. Verbeterde rentabiliteitswaarde
8. Mix van rentabiliteit en intrinsieke waarde
9. Waarde aantal maal de winst
10. Waarde aantal maal de omzet

1. WACC (Weighted Average Cost of Capital – gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van een bedrijf)
Deze waarde geeft aan wat de kosten zijn voor het vermogen waarmee het bedrijf wordt gefinancierd.

2. Netto contante waarde
Deze berekening wordt gebruikt om verwachte toekomstige kasstromen bij een bepaald rentepercentage naar het heden te brengen.
een ontvangst van € 106 over 1 jaar bij 6% rente is nu € 100 waard. Dit pas je toe op alle verwachte kosten en opbrengsten in de prognose / je ondernemingsplan.

3. Netto contante waarde met correcties voor bijzondere posten
Deze methode is hetzelfde als de netto contante waarde methode, echter hierbij wordt inhoudelijk gekeken naar kosten of opbrengsten waarvan het niet logisch is dat deze in de berekening worden meegenomen. Wanneer er in het komende jaar een eenmalige verkoop van een bepaald bedrijfsonderdeel of een bepaalde bedrijfsactiviteit gepland is die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten kun je deze uit de waarde filteren.

4. Adjusted present value
Bij de adjusted present value (aangepaste contante waarde) methode wordt de waarde van de onderneming berekend alsof het bedrijf volledig met eigen vermogen gefinancierd is. In deze situatie is er geen vreemd vermogen en dus ook geen hefboomwerking.

5. Intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde van een onderneming is de boekwaarde, ofwel de waarde van het eigen vermogen. Alle bezittingen minus schulden die er zijn.

6. Rentabiliteitswaarde
De rentabiliteitswaarde is de verhouding tussen inkomen en het vermogen dat dit inkomen heeft verdient. Als je € 100 investeert en daarmee jaarlijkst € 10,- verdient is dat voordeliger dan wanneer je € 1.000 investeert en jaarlijks € 10 verdient.
Echter wanneer je 15% rente moet betalen voor de € 100 en maar 1% voor deze € 1.000 is het voordeliger om € 1.000 te investeren. De opbrengsten zijn hetzelfde maar de kosten van het aantrekken van het vermogen om deze opbrengsten te verkrijgen zijn in dat geval voordeliger bij € 1.000,-. (15% van € 100,- = € 15 en 1% van € 1.000 = € 10,-)
Een gedetailleerde versie van deze methode is het zogenaamde Dupont schema.

7. Verbeterde rentabiliteitswaarde
Deze methode is gebaseerd op dat een onderneming en bepaalde eeuwig durende winst genereert. Deze winst wordt contant gemaakt tegen een bepaald risico profiel van de markt / branche waarin de onderneming actief is. Nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met investeringen in vaste activa of werkkapitaal.

8. Mix van rentabiliteit en intrinsieke waarde
Deze methode is een combinatie van de hierboven beschreven methoden intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde. Hierbij wordt een bepaalde wegingsfactor toegekend aan deze 2 waarderingsmethoden waaruit een totaalscore volgt na berekening. Wanneer de weging van de intrinsieke waarde 1 is en die van de rentabiliteitswaarde is 2 dan telt de rentabiliteitswaarde zwaarder mee dan de intrinsieke waarde in de berekening.

9. Waarde aantal maal de winst
In sommige markten is het gebruikelijk om een de winst vermenigvuldigd met een bepaalde factor te gebruiken. Wanneer deze factor 1 is betaal je 1 keer de jaarwinst voor een bedrijf. Bijvoorbeeld:

Factor

Winst

Waarde onderneming

1

€ 20.000,-

€ 20.000,-

1.2

€ 20.000,-

€ 24.000,-

10. Waarde aantal maal de omzet
In sommige markten is het gebruikelijk om een de omzet vermenigvuldigd met een bepaalde factor te gebruiken. Wanneer deze factor 1 is betaal je 1 keer de jaaromzet voor een bedrijf. Bijvoorbeeld:

Factor

Omzet

Waarde onderneming

1

€ 50.000,-

€ 50.000,-

1.2

€ 50.000,-

€ 60.000,-

De zachte (morele en emotionele) waarde
De zachte waarde uit zich in de waardes die voor jou als persoon belangrijk zijn, zoals:
• Ik wil een goed mens zijn;
• Eerlijkheid gaat boven alles;
• Ik wil professioneel zijn en overkomen;
• Ik wil onafhankelijk zijn (vrijheid);
• Ik moet mijn werk met passie kunnen doen.

Waardestelsels veranderen
Waardestelsels en beleving veranderen in de tijd; Wanneer je zoals Bill Gates miljarden dollars op je bankrekening hebt staan, dan wordt de hoeveelheid geld verdienen minder belangrijk, en ga je jezelf meer druk maken over de zachte(re) meer emotioneel gedreven waardes zoals de goede doelen die er in de wereld zijn, zoals de minderbedeelden in Afrika.
“It’s not about assets, it is about income!” Antony Robbins, entrepreneur, author and peak performance strategist
“Zorg voor een zo groot mogelijke verlies en winst rekening met met een zo klein mogelijke balans” Vincent Verbeek, ondernemer en directeur Startersbox
“Beoordeel de waarde van een onderneming niet op zijn winstgevendheid, maar kijk naar wat er aan het begin van het jaar en het einde van het jaar op de bank staat. Dit is het bedrag dat werkelijk in een jaar verdiend is.” Ad Scheepbouwer, voormalig KPN topman

Kasstromen (cashflow)
Eerder werd de term kasstromen genoemd. De kasstromen binnen jouw bedrijf vormen een belangrijke variabele in het bepalen van de waarde van je onderneming. Hoewel iedereen bij de waardering van een bedrijf meteen denkt aan alle bezittingen minus de schulden, is er een ander onderwerp veel belangrijker bij de waardebepaling van een bedrijf. Dit onderwerp gaat over de kasstromen van het bedrijf.

Kasstromen bestaan simpelweg uit al het geld wat er in je bedrijf komt en uit je bedrijf gaat. Als je een bedrijf hebt wat elke maand veel geld naar het bedrijf toe trekt, door bijvoorbeeld veel producten en/of diensten te verkopen en minder geld uitgeeft aan de kosten van dit proces (denk aan salarissen, huur van het pand en andere kosten) dan heb je een positieve kasstroom. Een positieve kasstroom is een randvoorwaarde voor een bedrijf om op termijn te kunnen blijven voortbestaan.

Als je meer geld uit je bedrijf stroomt dan dat er geld in je bedrijf terecht komt, dan heb je een negatieve kasstroom. Wanneer dit het geval is moet het tekort gefinancierd worden uit eigen middelen of door vermogen van buitenaf aan te trekken. Wanneer de situatie met negatieve kasstroom zich te lang blijft voordoen is het bedrijf niet levensvatbaar. Het is dus belangrijk om deze kasstromen regelmatig onder de loep te nemen, en je weet dan precies hoe je bedrijf er voor staat.

Kasstromen zeggen dus eigenlijk meer over de huidige positie en de verwachtte toekomst. De waardebepaling van de bezittingen minus de kosten is een meer beperkte waardebepaling op dit moment.

Als je meer wilt weten over het waarderen van je bedrijf, nu of in de toekomst, kun je verder lezen in het boek:
“Maak je bedrijf meer waard in zes eenvoudige stappen”, Anegien Blokpoel, Prentice Hall, 2008.

Johan Korsten
Johan Korsten is de eigenaar van Creative Design webdesign en grafisch ontwerp. Na zijn MBO opleiding heeft hij de HBO opleiding Communicatie met succes afgerond op de toenmalige hogeschool Ichthus te Rotterdam. Daarnaast heeft hij op de Erasmus Universiteit een Master behaald in Marketing Management. Tijdens de studie en daarna heeft hij al meer dan 13 jaar een bedrijf in grafisch ontwerp/webdesign, en is mede-oprichter en eigenaar van de Startersbox B.V. geweest. Naast marketing heeft hij interesses in ondernemen, psychologie en persoonlijke ontwikkeling.
You may also like
bedrijf-starten-privacy
Zaak van de week: de 6 meest gestelde vragen i.v.m. privacy werknemer op de werkvloer
blog-webwinkel-naast-een-gewone-winkel
8 tips voor het starten van een webwinkel (naast uw gewone winkel)

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage


vier × = 16