Bedrijf Starten Geen categorie Tekstblog

10 Tips voor het schrijven van je ondernemingsplan

10 Tips voor het schrijven van je ondernemingsplan
0

Doordat veel startende ondernemers worstelen met het opstellen van een professioneel ondernemingsplan, geven we hieronder een 10-tal tips voor het schrijven van een goed onderbouwd ondernemingsplan.

1. Basisindeling
Begin met het uitwerken van een goede structuur / inhoudsopgave.
Een goed bedrijfsplan bevat de volgende onderdelen:
1. De ondernemer(s)
2. De onderneming
3. Marketing
4. Personeel & Organisatie
5. Haalbaarheid plan
Bronvermelding
Bijlagen

2. Planning
Maak een goede planning voor het schrijven van je plan waarin je per onderdeel opneemt wat je wanneer gaat doen. Wanneer je een adviseur inschakelt, stem je de planning af met je adviseur. Zorg dat je de informatie die de adviseur opvraagt tijdig aanlevert volgens het afgesproken schema zodat er geen extra onnodige kosten ontstaan.

3. Detailniveau
Hoe verder in de toekomst hoe meer onzekerheid, hoe dichter bij nu hoe zekerder je plan is.
De korte termijn (binnen 1 jaar) kun je het beste zeer gedetailleerd uitwerken. De jaren daarna zijn onzekerder en zal meer op hoofdlijnen worden ingeschat.
De informatie over het eerst volgende jaar zal voor een groot deel duidelijk moeten zijn en ‘ vast staan’ . Neem een 12 maanden liquiditeitsbegroting in je ondernemingsplan op voor het eerste jaar. Bijvoorbeeld: Wanneer je deze maand € 10.000 omzet hebt verkocht en daarvoor facturen hebt gestuurd komt dat volgende maand binnen, laat dus geen omzet ontvangsten zien in de eerst volgende maand als je die deze maand niet hebt verkocht. Dat zijn zaken die bekend zijn en die je weet. Je kunt van alle bekende informatie een lijstje maken en dan deze afvinken en elk onderdeel in de lijst één voor één in de cijfers verwerken.

4. Focus op omzet, niet op kosten
De investeringen en kosten zijn vaak redelijk voorspelbaar: je kunt een aantal offertes aanvragen en prijzen opzoeken en je weet wat de kosten zijn. Weet je ook zo precies wat je moet doen om de omzet te voorspellen en waar te maken? Hoeveel omzet heb je al binnengehaald en hoe verkoop je je product of dienst?
Je kunt het ook zo zien: wanneer er voldoende geld binnenkomt zijn heel veel zaken eenvoudig op te lossen door iets aan te schaffen of door iemand in te schakelen, omdat je daar de middelen voor hebt.
Uiteindelijk moeten investeringen worden terugverdient, kosten worden betaald, belasting worden betaald en rente en aflossingen van leningen en financieringen worden betaald uit de omzet en dan moet er nog voldoende ruimte zijn om je salaris te betalen en winst te maken. Veel mensen weten en begrijpen dit, weinig mensen brengen dit principe in de praktijk.

5. Voldoende eigen vermogen – financiering
Met name met het aantrekken van externe partijen en ook daarbuiten is het van belang dat je eerst voldoende vermogen verzamelt om problemen in een later stadium te voorkomen.
Zorg voor een financiële buffer – voldoende geld – om een aantal maanden te kunnen overbruggen wanneer omzet later binnenkomt dan verwacht of de verkopen tegenvallen. Wanneer je dit niet doet zorgen incasso en deurwaarderskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten er uiteindelijk voor dat je ook flink meer kosten maakt wanneer je over onvoldoende liquide middelen beschikt om je rekeningen te betalen. Daarnaast kunnen bedrijfsprocessen vastlopen wanneer je geen buffer hebt, denk aan leveranciers die niet willen leveren voordat hun rekening is betaald. Je kunt bij de bakker nu eenmaal geen brood kopen met een openstaande vordering, daar moet je toch echt geld voor meebrengen.

Investeerders en financiers zullen altijd willen weten hoe groot je eigen inbreng is. Hoe meer je zelf investeert, hoe meer externe partijen bereid zullen zijn om te financieren. Verwacht niet dan iemand anders je volledige beginbalans gaat financieren. Een goede indicatie hiervoor is minimaal zo’n 20-35% eigen inbreng. Banken worden ook transparanter in de criteria die worden toegepast om de kredietaanvragen te toetsen, soms kan je contactpersoon hier en daar een tip geven. Kijk ook op de websites van de verschillende banken om te zien wat je daar kunt vinden over de mogelijkheden.

6. Pagina-indeling voor financiële overzichten
Wanneer je meer dan 4 perioden opneemt in een financieel overzicht – zoals bijvoorbeeld cijfers van 5 jaren of 12 maanden in een overzicht – maak ze dan liggend (landscape). Op een staande pagina is niet genoeg ruimte.

7. Wees realistisch
Zeker wanneer je in je eentje of met een klein team een bedrijf start is de afhankelijkheid van je eigen tijd groot. Het is goed om ambitie te hebben, veel energie en doorzettingsvermogen brengen je een heel eind, echter wanneer je keer op keer teleur wordt gesteld omdat je je omzet doelstelling niet haalt verlies je op den duur de motivatie.
Het is beter om een lijn uit te zetten die je haalt en steeds stap voor stap beter worden en misschien zelfs beter te gaan dan je had gepland. Maak een vergelijking met andere startende bedrijven of met andere bedrijven in jouw branche of die op een ander manier vergelijkbaar zijn. Wanneer jouw bedrijf vele malen beter presteert dan alle anderen heb je weinig kans dat investeerders en financiers hierin gaan geloven op basis van je verhaal en je plan, dan zul je met aanvullende informatie moeten komen – harde bewijzen moeten komen dat je daadwerkelijk zoveel beter presteert. Denk hiervoor aan getekende contracten, verzonden facturen en veel inkomende betalingen op je bankrekening.

8. Zorg voor voldoende onderbouwing
Wanneer je een investering opneemt in je bedrijfsplan, zeker voor een groot deel van het totale investeringsbedrag moet er een offerte aan ten grondslag liggen waar het bedrag dat in het plan is opgenomen is onderbouwd. Dit geldt ook voor de belangrijkste kostenposten en omzet die op korte termijn binnen gaat komen. Misschien heb je ook al één of meerdere opdrachten van klanten. Let erop dat contracten pas enige waarde hebben wanneer deze goed zijn en bij klantcontracten wanneer ze zijn ondertekend door de persoon die bevoegd is om dit tekenen.

9. Begin op tijd
Veel ondernemers moeten nog een ondernemingsplan schrijven wanneer ze zichzelf al hebben ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Feitelijk ben je dan al gestart, het beste is om je ondernemingsplan te schrijven voordat je je bedrijf start. Hoe weet je anders of je iets verdient? Hoe weet je hoeveel je mag uitgeven aan bepaalde kosten? Hoe weet je hoeveel buffer je moet aanhouden om niet in de problemen te komen? Hoe weet je voor welk bedrag je een financiering wilt aanvragen? Al deze vragen worden beantwoord in je ondernemingsplan.

10. Zoek hulp
Voor de onderdelen in je ondernemingsplan waar je zelf geen expert in bent kun je gesprekken aangaan met anderen die wel de expertise hebben, workshops en seminars volgen of bepaalde onderdelen uitbesteden. Je kunt bijvoorbeeld denken het opstellen van het financiële gedeelte van het plan, het marktonderzoek, import en export, .
Er zijn niet veel mensen die dit goed in de vingers hebben. Banken vragen ook vrijwel altijd een accountantsverklaring bij het ondernemingsplan. Wanneer je een financiering wilt aanvragen moet je dus op zoek naar een goede accountant. Een administratiekantoor beschikt niet over de bevoegdheid om een accountantsverklaring af te geven, dit is een verklaring voor een wettelijke controle welke alleen mag worden afgegeven door een accountantskantoor met een vergunning.
Dit kan ook gelden voor bepaalde onderdelen in de uitvoer van het ondernemingsplan. Wanneer je zelf niet in staat bent om te verkopen zul je iemand moeten vinden die dat wel kan. Als zakenpartner of je neemt iemand in dienst die dat wel kan.

GRATIS Voorbeeld ondernemingsplan
Ga naar de website www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl en ontvang GRATIS een e-book voorbeeld ondernemingsplan. Stop met twijfelen en neem nu de stappen die echt nodig zijn om op een goed voorbereide manier ondernemer te worden.

Ga naar http://www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl voor een GRATIS voorbeeld ondernemingsplan plus een tiental tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.

Vincent Verbeek
Vincent Verbeek is opgegroeid in familiebedrijf ‘De Widt Accountants & Belastingadviseurs.’ Na een aantal jaren in loondienst werkzaam te zijn geweest als Senior Assistent Accountant en Senior Financial Controller bij grote internationale organisaties is hij een eigen administratie en consultancy kantoor begonnen in Rotterdam. Mede-eigenaar en oprichter van De Startersbox B.V. Zowel bij De Widt, Deloitte, Cadbury als De Startersbox veel ervaring opgedaan op het gebied van overnames. Interesses: ondernemerschap, sales, leiderschap, fusies en overnames, coaching en investeren.
You may also like
blog--flexbv
Oprichting van een flex B.V. vergeleken met de reguliere BV: wat doet u?
bedrijf-starten-bedrijfsoverdracht
Zaak van de week: met welke juridische aspecten moet men rekening houden bij een bedrijfsoverdracht?

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage


− 4 = drie